Jak wezwać pogotowie?

Pogotowie ratunkowe

SP ZOZ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W ŁAPACH
ul. Cmentarna 28
18-100 Łapy

Telefon: 85 715 23 69, 999


Jak wezwać pogotowie?

Podstawowym numerem alarmowym pogotowia ratunkowego w Polsce jest numer bezpłatny 999

Pod tym numerem należy zgłaszać wszelkie sytuacje, w których konieczna będzie pomoc zespołów ratownictwa medycznego.

Zgłoszenie odbiera przeszkolony dyspozytor. Dyspozytor musi zadać kilka podstawowych pytań, tak aby ustalić powód wezwania, jego pilność oraz rodzaj zespołu, który zrealizuje to wezwanie.

NIEZWYKLE WAŻNE JEST PODĄŻANIE ZA PYTANIAMI DYSPOZYTORA.

Bardzo istotne jest, aby nawet w dramatycznej sytuacji, nie podnosić głosu, nie krzyczeć, nie poganiać dyspozytora; to nie przyśpieszy dotarcia zespołu, a może nawet opóźnić czas realizacji.

Procedura zbierania wywiadu

  1. Dzień dobry, Pogotowie Ratunkowe/Centrum Powiadamiania Ratunkowego (oddział, funkcja, nazwisko), słucham, w czym mogę pomóc (oferta pomocy)
  2. Proszę podać adres (dokładna lokalizacja, punkty orientacyjne, numer telefonu, imię i nazwisko wzywającego).
  3. Kto potrzebuje pomocy (wiek, płeć, imię, nazwisko, przydomek)?
  4. Co się stało (rodzaj zdarzenia, zachorowania, liczba poszkodowanych)?

Nigdy nie rozłączaj się jako pierwszy – to Dyspozytor kończy rozmowę!!

Pamiętaj, że nieuzasadnione wezwanie jest zagrożeniem dla drugiego człowieka utratą życia!!!

Szpital powiatowy w Łapach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
ul. Janusza Korczaka 23
18-100 Łapy

tel. 85 814 24 54, 85 814 24 82