80. rocznica sowieckiej agresji na Polskę

sobota, 14 wrzesień 2019

W  80. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę, w hołdzie ofiarom i bohaterom II wojny światowej oraz wszystkich mieszkańców Łap, którzy w czasach okupacji sowieckiej zostali deportowani w głąb Związku Radzieckiego, przedstawiciele łapskich władz samorządowych złożą w dniu 17 września o godz. 14.00 symboliczne wiązanki kwiatów i zapalą znicze przy Pomniku Niepodległości, przy Krzyżu Sybiraków oraz na Grobie Nieznanego Żołnierza w Łapach.

Tego dnia o godz. 14.00 w celu upamiętnienia 80. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę w mieście zostaną włączone syreny alarmowe.

17 września 1939 r., łamiąc obowiązujący polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując tym samym ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow.

Integralną częścią zawartego wówczas sowiecko-niemieckiego paktu o nieagresji, był tajny protokół dodatkowy. Jego drugi punkt, dotyczący bezpośrednio Polski, brzmiał następująco: "W wypadku terytorialnych i politycznych przekształceń na terenach należących do Państwa Polskiego granica stref interesów Niemiec i ZSRS przebiegać będzie w przybliżeniu po linii rzek Narwi, Wisły i Sanu. Kwestia, czy w obopólnym interesie będzie pożądane utrzymanie niezależnego Państwa Polskiego i jakie będą granice tego państwa, będzie mogła być ostatecznie wyjaśniona tylko w toku dalszych wydarzeń politycznych. W każdym razie oba rządy rozstrzygną tę kwestię na drodze przyjaznego porozumienia".

Z kolei tak początki okupacji sowieckiej w Łapach opisuje w artykule z 2014 r. historyk Piotr Sobieszczak: „Wrzesień 1939 r. był miesiącem podwójnej okupacji w Łapach. W dniu 14 września miasto zajęły jednostki niemieckiej 21 Dywizji Piechoty. W myśl wcześniej zawartego paktu Ribbentrop-Mołotow, do wojny włączyli się także Sowieci. Koniec września 1939 roku był ostatnim momentem ustalania stref wpływów pomiędzy obydwoma okupantami. Po wycofaniu się Niemców na zachód, w dniu 23 września wojska radzieckie z Dzierżyńskiej Grupy Konno-Zmechanizowanej (11 Armia, Frontu Białoruskiego) zajęły ostatecznie Białystok, zaś 26 wkroczyły do Łap. W ślad za armią postępowało sowieckie NKWD, które na zajętych terenach wyłapywały domniemanych wrogów ustroju komunistycznego”.