Poznajemy nasze korzenie

sobota, 14 wrzesień 2019

„Podlaskie korzenie II” to druga edycja projektu realizowanego przez Fundację Aktywizacja dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska2019. Zadanie zakłada organizację warsztatów dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych Gminy Łapy na temat historii regionu, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich na Podlasiu. Uczestnicy projektu wezmą udział warsztatach edukacyjnych Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu oraz warsztatach artystycznych, podczas których będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w pracach plastycznych. Wybrane prace inspirowane kulturą ludową zostaną wydrukowane w formie pocztówek, które bezpłatnie rozdawane, będą promowały zadanie w sposób atrakcyjny i ciekawy, co stworzy warunki dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym, a także dla upamiętniania i przybliżania niematerialnego dziedzictwa kulturowego i historycznego lokalnej społeczności.

Celem zadania jest m.in.: zainteresowanie dzieci i młodzieży niematerialnym dziedzictwem kulturowym Podlasia i wzbudzenie szacunku dla dorobku kulturowego poprzednich pokoleń.

Załączniki