Pracownicy PODR udzielą rolnikom porad i wsparcia podczas dożynek. Zapraszamy

czwartek, 12 wrzesień 2019

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie podczas dożynek gminnych w Płonce Kościelnej (15 września) będzie świadczył doradztwo i pomoc wszystkim zainteresowanym rolnikom. W promocyjnym namiocie będą dyżurować pracownicy PODR: Bożena Pruszyńska, główny specjalista ds. ekologii i ochrony środowiska oraz Krzysztof Zawojski, specjalista ds. doświadczalnictwa odmianowego.

Doradztwo i usługi realizowane przez PODR w Szepietowie

 1. Doradztwo i wypełnianie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich
 2. Doradztwo i wypełnianie wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych, są to między innymi:
 • Doradztwo  i Wnioski na „Premię dla Młodego Rolnika”
 • Doradztwo i Wnioski na „Restrukturyzacja małych gospodarstw”
 • Doradztwo i Wnioski na „Modernizację gospodarstw rolnych” a w szczególności na nawadnianie pól
 • Doradztwo i Wnioski na „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”
 • Doradztwo i Wnioski rolnośrodowiskowe
 • Doradztwo i Wnioski na wapnowanie pól
 1. Doradztwo i prowadzenie ksiąg podatkowych i dokumentacji niezbędnej przy rozliczaniu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem VAT,
 2. Doradztwo i przygotowanie pełnych planów  nawozowych , wprowadzanie danych do ewidencji zabiegów agrotechnicznych, obliczanie max dawki azotu
 3. Organizacja kursów chemizacyjnych,
 4. Organizacja kursów dla operatorów kombajnów zbożowych,
 5. Organizacja szkoleń z zakresu planów azotem, rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży prowadzenie usługowej działalności wydawniczej i reklamowej
 6. Pomoc przy zakładaniu kół gospodyń wiejskich

Ponadto uprzejmie informujemy, że dyżur pracownika Ośrodka odbywa się w każdy  poniedziałek od godz. 8.30-14.30 w  pokoju nr 406 Urzędu Miejskiego w Łapach, w pozostałe dni BIURO PZDR w Białymstoku ul. Kombatantów 4, pokój nr 315. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Bożeną Pruszyńską  tel. kom. 666 337 315, biuro 85 740 20 51.