II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Łapach

piątek, 07 grudzień 2018

Sześć stałych komisji Rady Miejskiej i ich składy osobowe powołano podczas II nadzwyczajnej sesji w piątek (30.11). Odbyło się także pierwsze czytanie projektu budżetu na 2019 r. Dyskutowano nad zwiększeniem dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku prowadzonym przez Stowarzyszenie Kul-Turysta w Łapach. Radni ustalili także wysokość wynagrodzenia burmistrza Łap.

Obrady radni rozpoczęli od wysłuchania mieszkańców, których dzieci uczęszczają do żłobka „Malucholandia”, prowadzonego przez Stowarzyszenia „Kul-Turysta”. Rodzice przyszli na sesję, aby poprosić o zwiększenie dofinansowania do pobytu ich dzieci w żłobku. Zaproponowali także, aby zmienić zasady udzielania żłobkowi wsparcia finansowego przez gminę. Dotychczas stowarzyszenie otrzymywało dotację na ten cel w otwartym konkursie ofert. Rodzice opracowali i przedłożyli radnym projekt uchwały, zgodnie z którą stowarzyszenie otrzymywałoby na każde dziecko objęte opieką dotację celową z budżetu gminy Łapy bez konkursu. Pod tym projektem uchwały podpisało się 300 osób. Ostatecznie radni przenieśli dalszą dyskusję na ten temat na posiedzenie wspólne komisji Rady Miejskiej, które odbyło się w środę (5.12).

Następnie radni Rady Miejskiej w Łapach ustalili, że w VIII kadencji samorządu będą pracować w sześciu stałych komisjach:

Komisji Rewizyjnej
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Komisji Finansowo-Gospodarczej
Komisji Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Komisji Inwentaryzacyjna.

Radni wybrali także przewodniczących i wiceprzewodniczących oraz ustalili składy osobowe komisji.

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący komisji : Przemysław Jaroszewski

Wojciech Grodzki
Wiesław Szustak
Stanisław Żochowski
Przemysław Jaroszewski
Joanna Micota
Emilia Malinowska
Andrzej Witold Mojkowski
Piotr Łapszo
Klara Iwacyk
Krystyna Grabowska
Iwona Kitlas
Barbara Ekiert

Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

Przewodniczący komisji: Piotr Łapszo

Klara Iwacyk
Dariusz Wincenciak
Piotr Łapszo
Przemysław Jaroszewski
Iwona Kitlas
Stanisław Żochowski
Adam Karasiewicz

Skład osobowy Komisji Finansowo-Gospodarczej:

Przewodniczącym komisji: Dariusz Wincenciak

Wiceprzewodnicząca komisji: Emilia Malinowska

Przemysław Jaroszewski
Stanisław Żochowski
Joanna Micota
Klara Iwacyk
Piotr Łapszo
Edyta Antonina Łapińska
Emilia Malinowska
Adam Karasiewicz
Dariusz Wincenciak
Wojciech Grodzki
Leszek Paweł Gulewicz
Maciej Michno
Karol Brzozowski
Andrzej Witold Mojkowski
Wiesław Szustak
Barbara Ekiert
Krystyna Grabowska
Urszula Jabłońska
Sławomir Jan Maciejewski
Piotr Pułkośnik

Skład osobowy Komisji Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu:

Przewodniczącym komisji: Leszek Paweł Gulewicz

Wiceprzewodniczący: Adam Karasiewicz

Joanna Micota
Edyta Antonina Łapińska
Adam Karasiewicz
Dariusz Wincenciak
Wojciech Grodzki
Leszek Paweł Gulewicz
Maciej Michno
Karol Brzozowski
Andrzej Witold Mojkowski
Wiesław Szustak
Barbara Ekiert
Krystyna Grabowska
Sławomir Jan Maciejewski
Piotr Pułkośnik
Urszula Jabłońska

Skład osobowy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Przewodniczący komisji : Maciej Michno

Wiceprzewodniczący: Karol Brzozowski

Edyta Antonina Łapińska
Leszek Paweł Gulewicz
Maciej Michno
Karol Brzozowski
Urszula Jabłońska

Skład osobowy Komisji Inwentaryzacyjnej:

Przewodnicząca komisji: Emilia Malinowska

Piotr Pułkośnik
Sławomir Jan Maciejewski
Emilia Malinowska

W dalszej części sesji odbyło się pierwsze czytanie projektu budżetu na 2019 r. w kształcie skonstruowanym jeszcze przez poprzednią burmistrz Urszulę Jabłońską. Jak wyjaśniła na sesji skarbnik gminy Anna Sokół do projektu budżetu na 2019 r. nie zostały wprowadzone żadne nowe inwestycje, a jedynie te w trakcie realizacji i te, na które pozyskano dofinansowanie zewnętrzne. Pani skarbnik zauważyła, że jest to jedynie projekt budżetu, a nie jego ostateczna forma. Radni przedstawili potrzeby i oczekiwania mieszkańców, które według nich powinny znaleźć się w budżecie na 2019 r. Burmistrz Krzysztof Gołaszewski zapowiedział także, że w sprawie budowy basenu będzie chciał poznać opinię mieszkańców.

Podczas sesji burmistrz Krzysztof Gołaszewski i radni podziękowali za pracę na rzecz Łap Wiesławowi Kamieńskiemu, zastępcy burmistrza w minionej kadencji.