Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.

środa, 28 listopad 2018

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wyrażenia opinii i uwag do projektu Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2019 r.

 

Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2018 r.

o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Łapach w sprawie przyjęcia

Rocznego programu współpracy Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

w 2019 r.

 

Burmistrz Łap ogłasza konsultacje

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w sprawie poddanej konsultacji.

Przedmiot konsultacji

Projekt rocznego programu współpracy Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 6 grudnia 2018 r. do 12 grudnia 2018 r.

Forma konsultacji

Konsultacje będą polegały na zgłaszaniu uwag i wyrażaniu opinii poprzez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 2 Zarządzenia po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r. Ponadto w dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Sikorskiego 22 a w Łapach odbędzie się bezpośrednie otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt uchwały zamieszczony zostanie na stronie internetowej www.lapy.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łapach www.bip.lapy.podlasie.pl, a także będzie dostępny w holu Urzędu Miejskiego w Łapach w godz. pracy tut. Urzędu. Wypełnione formularze należy wrzucić do urny znajdującej się w holu Urzędu Miejskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 12 grudnia 2018 roku lub na adres Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy– decyduje data wpływu.

Zasięg terytorialny konsultacji

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Łapy.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Inspektor ds. promocji i kontaktów z mediami.

Uwaga:

Propozycje, uwagi i opinie:

  • przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji,
  • złożone na formularzu konsultacji, ale z datą wpływu przed dniem 6 grudnia 2018 bądź po dniu 12 grudnia 2018 r.

nie będą uwzględnione.